Мектепалды балалардың ерте жастан дамыту бағдарламасы

Балаларды ерте жастан дамыту үшін психологиялық-педагогикалық жағдай құру бойынша мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің және ата- аналардың ынтымақтастығы бағдарламасы.

Балалардың ерте жастан дамуы үшін олардың әлеуметтік дағдыларын және өз бетінше оқу дағдыларын дамытатын бағдарламаны бекіту туралы.

Ерте жастағы балаларға арналған заттық-дамытушы орта стандарты.

Ерте жастағы балаларды сенсомоторлық дамыту бағдарламасы.

Ерте жастағы балалардың әлуметтік дағдылары өзін-өзі үйрету дағдыларын қалыптастыру деңгейін анықтау бойынша педагогтерге арналған әдістемелік ұсынымдар.